Ainis Dzalbs
terapeits, ģimenes ārsts
Sadarbības partneri
 
   

Praksei ir noslēgti sadarbības līgumi ar Compensa life, If P&C Insurance, Baltikums un BTA apdrošināšanas sabiedrībām.

Pārējiem apdrošinātajiem kientiem ar izsniegto kvīti jāgriežas savā apdrošināšanas sabiedrībā, lai kompensētu ārstēšanās izdevumus.