Ainis Dzalbs
terapeits, ģimenes ārsts
Praksē realizēts ERAF projekts sadarbībā ar Jelgavas novada pašvalību!

 

Aiņa Dzalba ģimenes ārsta un internista praksē Jaunsvirlaukā tika veikta 3 telpu atjaunošana, kuras ietvaros tika veikta 5 iekšdurvju nomaiņa – skaņas izolācijas nodrošināšanai un vides pieejamības nodrošināšanai, sienu un durvju ailu atjaunošana un paplašināšana un gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīkošana 3 (trīs) doktorāta telpās.

Prakse telpu atjaunošanas laikā un veiktie uzlabojumi: 

 

Projekts tika īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.2 Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru 4. kārta ietvaros